Platforma sodobnega plesa 2023 - Nazaj k naravi

Slovensko združenje umetnostnih terapevtov (SZUT)

NARAVA UMETNOST ZDRAVJE: SPOZNAJTE TERAPEVTSKO MOČ USTVARJANJA V NARAVNEM OKOLJU

umetnostno-terapevtski sprehod (izkustven dogodek)

NARAVA UMETNOST ZDRAVJE: SPOZNAJTE TERAPEVTSKO MOČ USTVARJANJA V NARAVNEM OKOLJU <em>Foto: Urška Boljkovac, arhiv MGLC</em>
Foto: Urška Boljkovac, arhiv MGLC

Slovensko združenje umetnostnih terapevtov (SZUT), 2022

Dogodek je brezplačen.
Začetna točka/zbirališče je pri paviljonu v mestnem parku.
Prijave do zapolnitve mest na festival.platforma@gmail.com. VSA MESTA SO ZAPOLNJENA.

Čas trajanja: 120 minut

Avtorice in izvajalke: Mojca Kasjak, Jasmina Ferček, Saša Hudnik, Nives Skura

Izkustven dogodek ≫NARAVA UMETNOST ZDRAVJE: SPOZNAJTE TERAPEVTSKO MOČ USTVARJANJA V NARAVNEM OKOLJU≪ nam bo ponudil možnost, da se z naravo pristneje povežemo, z njo skupaj ustvarjamo in se od nje učimo. Narava nam ne bo nudila le svojega prostora in materialov za ustvarjanje, temveč bo naša sodelavka v terapevtskem procesu. Šlo bo torej za zmenek z naravo, z umetnostjo, z nami samimi, da raziščemo svoj ustvarjalni tok, ki nas prežema v naravnem okolju. Ko enkrat začutimo ta tok, nas lahko spremlja tudi v vsakodnevnem življenju, ko je marsikdaj potrebno napeti vse svoje ustvarjalne žilice, da najdemo rešitev ali izhod iz različnih situacij. Hkrati nam ponudi možnost in prostor, da razširimo ali preoblikujemo svoj pogled nase, na ljudi, ki nas obdajajo, in na način življenja, ki ga živimo.

Dogodek bodo izvedle članice Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov (SZUT), ki deluje na področjih socialne, zdravstvene, vzgojne, izobraževalne, kulturne in umetniške dejavnosti ter na področju preventive in rehabilitacije v zdravstvu - izboljšanje duševnega zdravja in bogatenje socialno-kulturnega življenja posameznikov, skupin in skupnosti.

Mojca Kasjak je samostojna ustvarjalka na področju kulture. Deluje kot plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja. Po formalni izobrazbi je profesorica geografije in sociologije s specializacijo na London Contemporary Dance School v Veliki Britaniji in pridobljenim certifikatom za koreografijo in ples. Je avtorica mnogih avtorskih projektov ter plesnih predstav.
 
Jasmina Ferček je magistrica umetnosti iz tekstilnega oblikovanja ter magistrica pomoči z umetnostjo. Samozaposlena je v kulturi kot oblikovalka, pedagoginja in producentka. Deluje na področju participatorne umetnosti in oblikovanja, ter na projektih s socialno noto.
 
Saša Hudnik je etnologinja in kulturna antropologinja, ki deluje na področju pomoči z uporabo dramske umetnosti. Svoja znanja uporablja za delo v različnih socialnih in kulturnih kontekstih, kot so delo z brezposelnimi osebami, upokojenci, osebami s posebnimi potrebami, otroki in mladimi iz socialno ogroženih okolij.
 
Nives Skura je oblikovalka in umetnica v procesu edukacije pomoči z umetnostjo. Njeno interesno področje delovanja je raziskovanje pozitivnih učinkov umetnosti in umetnostne terapije na področju dobrobiti in dviga kvalitete življenja preko spodbujanja in razvoja kreativnosti in ekspresije.


Platforma sodobnega plesa 2023 - Nazaj k naravi - Uvodna stran