Platforma sodobnega plesa 2023 - Nazaj k naravi

DRUG PROSTOR

pred Lutkovnim gledališčem Maribor (južna stran), 30.8.2023

DRUG PROSTOR <em>Foto: Igor Unuk</em>
Foto: Igor Unuk
DRUG PROSTOR <em>Foto: Igor Unuk</em>
Foto: Igor Unuk
DRUG PROSTOR <em>Foto: Igor Unuk</em>
Foto: Igor Unuk

Platforma sodobnega plesa 2023 - Nazaj k naravi - Uvodna stran